(7/5/2005) - תחרות ריקודים סלוניים בערד -עדן זכתה במקום ראשון לקבוצת גיל 8