מפגש קבוצות התעמלות של נירה אצל אתי במושב - 18/10/2007