ספר הציפורים
כל הגורים שנולדו בבתי חיות שונים בעולם
חיות אקזוטיות