חזרה לרשימת  הקליפים
הגב - כתוב לכתב
אריק איינשטיין