חזרה לרשימת  הקליפים
הגב - כתוב לכתב
Charlie Chaplin