חזרה לרשימת  הקליפים
הגב - כתוב לכתב
חוה אלברשטיין