קברו של הצדיק חיים פנטו זכרו לברכה -מוגדור
YoPoW 2.9