דף הבית כלים
הגב
Facebook תפריט ראשי
 
צאצאים של נאצים מביעים סלידה ממעשי אבותיהם. שרים את "התקווה"
.
.
.